Insamlingsstiftelsen Stengrunden

Insamlingsstiftelsen Stengrunden är en stiftelse som förvaltar de intäkter som infaller från filmen Stengrunden och andra, av oss producerade, filmer samt från gåvor. Stiftelsen har varit verksam sedan 2003 och styrelsen består av 6 personer varav 3 personer utgör ett arbetsutskott.

Insamlingsstiftelsen Stengrunden vill, via framför allt filmmediet, förmedla hur människor idag kan komma att få en personlig tro på Herren Jesus Kristus. Några av dessa personer som vi skildrat i våra filmer har mött Gud genom en övertygelse grundad på naturvetenskaplig forskning; andra har upplevt en omvandling genom en egen reflexion om det gudomliga i livet; någon har helt plötsligt och oväntat fått en livsomvändande och radikal Gudsupplevelse. Alla dessa möten har resulterat i ett förvandlat och gott liv fyllt med tro, frid och framtidstillförsikt – något som många i samhället idag har brist på.